Aktieoproep 15 juni 2002

De Aktie
Zaterdag 15 juni gaan we kollektief inzage eisen in de gegevens die er over ons in het Schengen Informatie Systeem staan. Eenieder heeft recht op inzage en correctie van foutieve gegevens. Er wordt verzameld om 15.00u op Kinkerstraat 63 (hoek Bilderdijkstraat, te Amsterdam)
De dag is gekozen omdat op die dag de Eurotop met bijbehorende tegentop en demonstraties in Göteborg 1 jaar geleden werd gehouden. We willen hiermee aandacht vragen voor de bizarre situatie in Zweden alsmede de gevaren van ongebreidelde informatieuitwisseling door inlichtingendiensten. Tegelijkertijd vinden er ook in Zweden akties plaats. Wellicht wil jij hetzelfde gaan doen als wij in je eigen dorp of stad?

Het Waarom
Vorige zomer was de Eurotop in Goteborg, Zweden. Nog voordat de conferenties en demonstraties van start waren gegaan, werd een door de gemeente aangewezen bijeenkomstplek omsingeld met containers en uiteindelijk bestormd door politie. De op de school aanwezige mensen werden gearresteerd. De toon was gezet en elders in de stad braken rellen uit.

Een tragisch dieptepunt bereikte de gebeurtenissen toen er drie mensen werden neergeschoten. Een jongen heeft voor zijn leven moeten vechten en werd daarna ook nog eens aangeklaagd. Dit dieptepunt werd gevolgd door vele andere tragische gebeurtenissen zoals de bestorming door een speciale gemaskerde eenheid met half-automatische wapens van een andere slaap-school waar o.a. de EHBO en de kookploeg Rampenplan verbleven. De gezochte 'duitse terroristen' werden uiteraard niet gevonden.

In de Zweedse samenleving werd hysterisch gereageerd. Men wist aldaar al helemaal niet om te gaan met sociale bewegingen die zich niet aan het zweedse organisatorische model hielden. Of men wilde de beweging juist afbreken door hem te confronteren met een ongeloofelijke bak geweld.
In de hetze's die volgden moesten processen tegen de arrestanten gevoerd worden. Er werd door de politie geklungeld met bewijsmateriaal, mensen werden kollektief veroordeeld zonder uitsplitsing naar daden van individuen, straffen werden enorm opgetrokken tot x maal het normale niveau voor vergelijkbare vergrijpen. De hoge raad wist hier een stop op te zetten, maar de mensen die al veroordeeld waren, hebben daar niets aan omdat de hoge raad niets aan hun straffen kan doen (meer info hierover op indymedia. Ze zullen dus vele maanden, oplopend tot jaren gevangen moeten zitten. De hoge raad pleit niet voor wetswijzigingen omdat 'dit in de toekomst toch nooit meer voor gaat komen'.

Een aantal arrestanten uit Nederland hebben klachten ingediend. Dit ondanks het feit dat het afgeraden wordt omdat er opvallend veel klagers juist alsnog vervolgd bleken te gaan worden. De meeste kregen echter te horen dat uit onderzoek niet bewezen kon worden dat ze schuldig waren. Einde afhandeling klachten?

Toekomst
Net als na de Amsterdamse EUrotop in juni 1997 ziet het ernaar uit dat de gegevens van de Goteborggangers onterecht opgeslagen zijn. In Amsterdam duurde het tot einde 2001 voordat de toezegging kwam de gegevens te verwijderen omdat iedereen onschuldig was. Dit naar aanleiding van de vasthoudendheid van het Onderzoeksburo Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV). In Zweden wordt daar blijkbaar niet over gedacht: De Noorse politie heeft al aangegeven aan de hand van lijsten Goteborg-gangers bij een wereldbankconferentie de 24e juni mensen aan de grens tegen te willen houden. Daarbij hebben ze aangegeven de 'mogelijke raddraaiers' voor jaren de toegang tot het land te ontzeggen!
De kritiek die er van noorse politici kwam, richtte zich niet op het feit dat deze lijsten bestonden, maar was slechts gebaseerd op het nut van het tegenhouden van mensen.

Een van de manieren waarop landen informatie uitwisselen is het Schengen Informatie Systeem (SIS). Wij willen dan ook kijken of wij hier 'toevallig' in beland zijn.
Van de 30.000 demonstranten zijn enkele tientallen schuldig bevonden en gestraft voor onwettige aktiviteiten. Het zou bizar zijn als de politie andere Goteborggangers in een bestand heeft gestopt. De registratie vindt dan blijkbaar plaats op basis van een geuitte mening van de geregistreerde en niet op basis van een veroordeling.

De politie kan binnen een mum van tijd gegevens uit het lokale SIS trekken. Wij eisen openheid van zaken en willen controleren of wij er onterecht in staan. Dit doen we publiekelijk en gezamelijk. Wil je ook weten wat er over jou geregistreerd staat, kom dan langs of stuur de officiele opvragingsbrief op.